1. Tanımlar

" Sahibi " - Portalın yöneticisi http://drlahlali.org

" Site ", sahibin İnternet projesidir.

Kullanıcı ” - Sitenin Sitesinde yayınlanan, Site'den atıfta bulunulan, Siteden indirilen veya Site'den edinilen bağlantılarla bağlantılı herhangi bir bilgi veya içeriğe erişme konusunda yardımda bulunan herhangi bir üçüncü şahısla bağlantı kurar, bağlantı kurar veya bunlardan herhangi birini sağlar. Siteye hitap ediyor.

2. Genel hükümler

2.1. Sitenin kullanımına ilişkin bu Anlaşma (bundan böyle - "Sözleşme"), Sahip ve herhangi bir Kullanıcı arasındadır. Sitenin herhangi bir kısmına başvurmak, sitenin materyallerini alıntılamak ve yeniden basmak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymak için Kullanıcının yasal olarak bağlayıcı rızasını ifade eder. Sahip ve Kullanıcı, toplu olarak “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.2. Bu Sözleşme bir sözleşme değildir. Site sahibi, bu Anlaşmayı değiştirme veya yeni bir tane sunma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Sitede yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. Site materyallerinin Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin tadilinden sonra kullanılması otomatik olarak kabul edilmeleri anlamına gelir.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

3.1. Kullanıcı, Siteyi kendi riski altında kullandığını açıkça kabul eder. Sitede sunulan kullanımları ile ilgili tedavi, prosedürler, ilaçlar ve bilgi materyalleri sadece referans amaçlıdır ve kendi kendine teşhis ve tedavi için bir rehber olarak kullanılamaz ve sadece reçete ile ve tıbbi gözetim altında uygulanabilir.

3.2. Sitenin diğer ülkelerden gelen kullanıcıları, kendi bölgelerinde geçerli olan kurallara uygun olarak ilaçlar hakkında bilgi kullanmalıdır.

3.3. Sitenin idaresi, sağlığınıza, kendi kendine tedavinize, Sitede verilen tavsiyelere göre yapılan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Kullanıcı, Site'de yer alan materyalleri görüntülemekten, okumaktan veya kopyalamaktan kaynaklanan yanlış yorumlardan tamamen sorumludur ve bu nedenle söz konusu malzemelerin kullanılmasından yasal veya gerçek kişi sorumlu tutulamaz. Hiçbir koşul altında, bu Sitede yayınlanan bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasını gerektiren sonuçlara ilişkin sorumluluk, Site Sahibine atfedilemez ve bunların kovuşturulmasının temeli olamaz.

3.4. Site hizmetleri, ister doğrudan ister dolaylı olsun, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Kullanıcı, Site Sahibini yargılamak istemez ve Kullanıcıya olası zararları tazmin eder.

3.5. Ne Sitenin yönetimi ne de ortakları veya çalışanları, Sitenin kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmez; Site kullanımı sırasında elde edilen sonuçların, malzemelerin doğruluğu ve uygulanabilirliğinin böyle olmasını garanti etmezler.

3.6. Sitede mevcut olan bilgilerin bir kısmı üçüncü bir tarafça sağlanır. Bir üçüncü taraf veya sitenin diğer kullanıcıları tarafından sağlanan herhangi bir görüş, tavsiye, beyan, hizmet, öneri veya diğer bilgi veya içerik, Site Sahibine değil, kendilerine aittir. Site Sahibi, mülkiyet, güvenlik, belirli bir amaca uygunluk, cevapların ve sonuçların doğruluğu veya eksiksizliği ve açıklamaya uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.

4. Sitenin içeriğindeki değişiklikler

4.1. Bu sitedeki tüm bilgiler ve materyaller, hata içermeyecekleri garanti edilmeksizin sunulmuştur. Sitenin sahibi, bu sitede yayınlanan bilgileri ve materyalleri istediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

5. Ticari Markalar

5.1. Tescilli ticari markalar, Sitede belirtilen markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.