Lenfatik sistemin ana işlevlerinden biri, vücudun lokal ve genel bağışıklık savunmasıdır. Ayrıca lenf sistemi, vücudun metabolik ürünler ve toksik maddelerden arındırılmasından sorumludur. Eğer vücudun herhangi bir bölgesinde iltihap oluşursa, ilk tepki gösteren lokal veya bölgesel lenf düğümleridir.

Расположение паховых лимфоузлов

Şek. 1 - Erkeklerde inguinal lenf düğümlerinin yeri.

İnguinal lenf düğümlerinde artış nedenleri

Hemen hemen her türlü inflamatuar süreç veya alt ekstremite ve kasık bölgesinde lokalize olan ciddi yaralanma lenfadenit semptomlarına, yani lenfadenopatiye yol açar. Ürolojik uygulamada, inguinal lenf nodlarında artışa neden olan en yaygın patolojik süreçler tanımlanabilir. Bunlar şunları içerir:

Spesifik olmayan inflamatuar süreçler

  • alt ekstremitelerin, dış genital organların pürülan enflamatuar hastalıkları;
  • perine ve dış genital organların travmatik lezyonları;
  • genitoüriner sistemin akut ve kronik inflamatuar süreçleri;
  • HIV enfeksiyonu.

Spesifik inflamatuar enfeksiyonlar

  • cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH);
  • onkolojik hastalıklar;
  • tüberküloz enfeksiyonu.
En yaygın nedenler enflamatuar hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Bu tür hastalıklarda, inguinal lenfadenitin tüm klinik tablosu kendini gösterir.

Lenfadenitin klinik tablosu

Şişmiş lenf düğümleri. İnguinal lenfadenitin ana semptomu bölgesel lenf düğümlerinin doğrudan genişlemesidir. Herhangi bir enfeksiyonun yokluğunda, lenf düğümlerinin palpabl olmadığını hatırlayın. Lenf nodlarının palpasyonunda uzman, tutarlılıklarına, çevreleyen dokulara karşı tutumlarına ve palpasyon sırasında yokluğuna veya hassasiyetine dikkat eder.

Zehirlenme belirtileri. Sıklıkla, lenf düğümlerinde artışa ek olarak, hastalar zehirlenme belirtileri gösterir. Metabolik fonksiyonların ihlali nedeniyle kanda biriken metabolitleri ve metabolizmayı bozan semptomlara neden olan baş dönmesi, halsizlik, apati gibi belirtiler.

Zehirlenme çoğu durumda ateşle desteklenir. Sıcaklığın artması, hastalığın şiddetine bağlı olarak önemsiz olabilir veya yüksek sayılara ulaşabilir.

Cildin kızarıklık ve şişmesi. Görsel incelemede, inguinal lenf nodlarındaki deride hiperemi nedeniyle kırmızımsı bir belirti vardır ve bir miktar ödematözdür. Palpasyonda, iltihabın özelliği olan cildin lokal sıcaklık artışını belirleyebilirsiniz.

Ağrı hissi. Lenfadenitli hastalar genellikle inguinal kıvrımlar bölgesinde sürekli ağrıyan ağrıdan şikayet ederler, bu da yürüme ve alt ekstremitelerin diğer hareketleri ile şiddetlenir.

Kalifiye tıbbi bakım için geç tedavi durumunda, ileri enfeksiyonlar ile, flegmon komplikasyonlarının ortaya çıkması mümkündür. Selülit pus subkutan yağ ve intermusküler alanlarda biriktiğinde, kurbanın önemli ölçüde bozulmasına neden olur.